La llengua catalana és el nostre idioma del dia a dia, però el castellà i l'angles son dues llengues  també molt presents, aconseguint que els nens i nenes catalanoparlants, coneguin i entenguin el castellà i a l’inrevés.

Els nens aprenen a parlar sense que els haguem d’ensenyar a fer-ho. Senzillament escolten, imiten, juguen, interioritzen i com si fos màgia, parlen.

Expliquem contes, utilitzem el joc simbòlic, parlem del dia a dia, escoltem música, i tot ho fem en català, castellà i anglès.

A L’anglès li donem una gran importància. Entenem que aquesta tercera llengua ha de ser transmesa igual que les altres amb les rutines diàries i sobretot amb la música que és el millor camí per a l’aprenentatge d’aquestes.

Kids&Us és una escola d'idiomes internacional que presenta una metodologia pròpia basada en el procés natural d'adquisició del llenguatge. El nostre mètode es basa en cinc pilars fonamentals: Escoltar – Comprendre – Parlar – Llegir – Escriure. A través d'aquest procés s'imita l'adquisició natural de la llengua materna, en aquest cas amb una segona llengua, i és per això que ensenyem anglès a nens des del primer any d'edat. Les nostres classes es basen en rutines perquè els/les nostres alumnes s'adaptin més fàcilment i reconeguin d'una manera més ràpida les activitats, els jocs i les cançons que es treballen a l'aula.

Primera etapa

Segona etapa

Tercera etapa

Escola trilingüe

Experiències sensorials

Treball psicomotriu

Creativitat