De 4 mesos a 12 mesos.

Quin moment més important per a la vida d’una mare i un pare, cal confiar plenament en unes altres persones i deixar a les seves mans el més important de les seves vides.

L’infant de mesos necessita fer un lligam afectiu amb la seva educadora. Li cal sentir-se estimat i acaronat.

A l’aula de nadons hi ha dos elements importants per al desenvolupament de l'infant, l’espai i el temps.

El terra és el gran mestre del moviment i li dona l’oportunitat d’anar conquistant l’equilibri vertical d’una manera progressiva.
És l’etapa de més canvis, tant físics com maduratius.

El treball psicomotor és fonamental.

 

Primera etapa

Segona etapa

Tercera etapa

Escola trilingüe

Experiències sensorials

Treball psicomotriu

Creativitat