Coordinació, ritme, moviment, equilibri... elements indispensables per aconseguir una bona seguretat corporal que ens donarà la possibilitat de tenir més seguretat en nosaltres mateixos.

“L’infant necessita moviment per expressar-se, per sentir-se bé i ser feliç” Bernard Acoutourier.

La sala de Psico està pensada per a que cada infant, partint del seu moment de desenvolupament i del seu propi ritme, triï lliurement la seva forma de relacionar-se i actuar. No importa el caos, és moment d’experimentar i d’arriscar-se, sempre sota la mirada atenta de l’educadora.

Utilitzem materials diversos, tous i durs, rampes, circuits complexos i més senzills per anar superant obstacles.

A I2 us oferim la possibilitat de fer un curs de piscina al club Mediterrani  dins l’horari escolar.

Primera etapa

Segona etapa

Tercera etapa

Escola trilingüe

Experiències sensorials

Treball psicomotriu

Creativitat