Dels 12 als 24 mesos. P1

Per primera vegada l’infant pren consciència de si mateix i s’enfronta a un nou món desconegut.
En aquesta etapa la psicomotricitat juga un paper importantíssim.

Descobrirà el seu cos, per a què serveix i com pot aprendre a utilizar-lo. Millorarà el seu equilibri, flexibilitat, agilitat i rapidesa.
Descobrirà l’espai que l’envolta i aprendrà a desplaçar-se amb autonomia i seguretat.
Farà nous aprenentatges relacionats amb el seu món proper.

Mitjançant els contes, les cançons i les rutines diàries, aprendrà noves paraules i el seu significat. Podrà comunicar-se amb els altres i farà les seves demandes.

Aprendrà a sentir i a interpretar noves sensacions i sobretot descobrirà que és capaç de fer moltes coses.

És una etapa de grans canvis i avanços on les educadores tindran una mirada molt atenta a aquesta evolució.

És l’etapa de més canvis, tant físics com evolutius.

 

Primera etapa

Segona etapa

Tercera etapa

Escola trilingüe

Experiències sensorials

Treball psicomotriu

Creativitat