Fins els 3 anys. P2

En aquesta etapa la psicomotricitat ja està molt més desenvolupada però ha de seguir guanyant en destresa, equilibri i força.

És l’etapa dels grans aprenentatges, dels projectes, on s’obren nous mons fruit de la pròpia curiositat.

Descobrirà la llum, els minimons, i la seva creativitat es desenvoluparà amb els materials que es vagin proposant.

El llenguatge té un paper molt important ja que ens ajuda a comunicar-nos i a poder expressar el que sentim. Escoltarem contes, farem titelles, cantarem i ja començarem a mantenir petites converses amb els companys.

Els hàbits i rutines facilitaran el seu desenvolupament i autonomia i proporcionaran un benestar al propi infant. Evolucionarà en la seva seguretat i confiança.

No ens oblidem de la sociabilitat, aprendre a relacionar-nos i a respectar els companys ens ajuda a avançar...

Establir noves relacions amb companys i educadors així com aprendre a resoldre els conflictes del dia a dia, sense oblidar-nos d’aprendre a gestionar les derrotes i les frustracions.

 

Primera etapa

Segona etapa

Tercera etapa

Escola trilingüe

Experiències sensorials

Treball psicomotriu

Creativitat