La llengua catalana és el nostre idioma del dia a dia, però el castellà també hi està molt present, aconseguint que els nens i nenes catalanoparlants, coneguin i entenguin el castellà i a l’inrevés.

Els nens aprenen a parlar sense que els haguem d’ensenyar a fer-ho. Senzillament escolten, imiten, juguen, interioritzen i com si fos màgia, parlen.

Expliquem contes, utilitzem el joc simbòlic, parlem del dia a dia, escoltem música, i tot ho fem en català, castellà i anglès.

A L’anglès li donem una gran importància. Entenem que aquesta tercera llengua ha de ser transmesa igual que les altres amb les rutines diàries i sobretot amb la música que és el millor camí per a l’aprenentatge d’aquestes.

 

“Little britain”, que vol dir Petita Anglaterra, és un espai creat per el nostre mestre natiu d’anglès “Mr. Wally”, on els nens es traslladen a un tros d’Anglaterra . El fet de tenir un professor nadiu fa que els nens puguin aprendre una llengua amb les condicions adients per a una pronunciació correcte.

Primera etapa

Segona etapa

Tercera etapa

Escola trilingüe

Experiències sensorials

Treball psicomotriu

Creativitat