La llengua catalana és el nostre idioma del dia a dia, però el castellà i l'angles son dues llengues  també molt presents, aconseguint que els nens i nenes catalanoparlants, coneguin i entenguin el castellà i a l’inrevés.

Els nens aprenen a parlar sense que els haguem d’ensenyar a fer-ho. Senzillament escolten, imiten, juguen, interioritzen i com si fos màgia, parlen.

Expliquem contes, utilitzem el joc simbòlic, parlem del dia a dia, escoltem música, i tot ho fem en català, castellà i anglès.

A L’anglès li donem una gran importància. Entenem que aquesta tercera llengua ha de ser transmesa igual que les altres amb les rutines diàries i sobretot amb la música que és el millor camí per a l’aprenentatge d’aquestes.

Rachel es la nostra teacher/ educadora d'origen Irlandes que només parla l'anglès tant amb les educadores com amb els alumnes , aconseguim doncs que els infants , escoltin aquesta llengua amb el seu so original i aconseguim que la normalitzin en les accions diaries , activitats, experimentacions, hàbits i rutines...

Primera etapa

Segona etapa

Tercera etapa

Escola trilingüe

Experiències sensorials

Treball psicomotriu

Creativitat